Lesmateriaal

Aardrijkskunde

aardrijkskunde2De Stercollectie Aardrijkskunde is opgebouwd rond voor de leerlingen herkenbare thema’s. Samen dekken die thema’s de Aardrijkskunde leerdoelen van het SLO volledig af. Leerlingen werken er afwisselend zelfstandig en samen mee. Een deel van de activiteiten speelt zich af buiten het klaslokaal. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en een eigen standpunt over aardrijkskundige kwesties. Vakkernen zoals burgerschap, globalisering en water komen hierin onder andere aan bod.

 

Biologie

biologie1De Stercollectie Biologie is opgebouwd rond voor de leerlingen herkenbare thema’s. Samen dekken die thema’s de Biologie leerdoelen van het SLO volledig af. Leerlingen werken er zelfstandig mee op hun eigen laptop of tablet. Veel bronnen en videomateriaal op Internet maken samen met de practicumopdrachten de stof levend. Met originele eindexamenopdrachten toets je of je op de juiste weg bent. Bij eindopdrachten werken leerlingen vaak samen.

Vakoverstijgende modules

water1De wereld buiten school is niet gestructureerd volgens de schoolvakken. Daarom ontwikkelen we samen met verschillende scholen vakoverstijgende modules. Deze modules integreren de stof van verschillende vakken en zijn uitdagend en avontuurlijk. De wereld binnen en buiten de school worden gecombineerd en er wordt bijzondere aandacht besteed aan het ontwikkelen van vaardigheden en leerstrategieën.

Er zijn vakoverstijgende modules beschikbaar op het gebied van ‘Drinkwater’, ‘Enkeltje Mars’ en ‘Formule 1’.

Duits

duits1Het curriculum Duits is gebaseerd op materiaal van meerdere scholen en de VO-content Stercollecties. Het is volledig gestructureerd volgens het Europese Referentiekader (ERK) en dus niet thematisch opgebouwd. Leerlingen oefenen zo iedere vaardigheid op het niveau dat bij hen past en kiezen zelf de oefeningen die ze het meest aanspreken. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en boeken ze maximale progressie.

Engels

engels1Het curriculum Engels is gebaseerd op materiaal van de LOOT topsportscholen en de VO-content Stercollecties. Het is volledig gestructureerd volgens het Europese Referentiekader (ERK) en dus niet thematisch opgebouwd. Leerlingen oefenen zo iedere vaardigheid op het niveau dat bij hen past en kiezen zelf de oefeningen die ze het meest aanspreken. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en boeken ze maximale progressie.

Frans

frans1Het curriculum Frans is gebaseerd op materiaal van de LOOT topsportscholen. Het is volledig gestructureerd volgens het Europese Referentiekader (ERK) en dus niet thematisch opgebouwd. Leerlingen oefenen zo iedere vaardigheid op het niveau dat bij hen past en kiezen zelf de oefeningen die ze het meest aanspreken. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en boeken ze maximale progressie.

Geschiedenis

geschiedenis1De stercollectie Geschiedenis is zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw opgebouwd aan de hand van de 10 tijdvakken uit de canon. De opdrachten in de tijdvakken dekken samen de Geschiedenis leerdoelen van het SLO volledig af. Veelvuldig gebruik van bronnen op het Internet maken de Geschiedenis levend. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden en het herkennen van de geschiedenis in de eigen woonomgeving.

Mens & Maatschappij

mensmaatschappij1De Stercollectie Mens en Maatschappij dekt de SLO kerndoelen van het leergebied Mens en Maatschappij volledig af en is opgebouwd rond voor de leerling herkenbare thema’s uit Aardrijkskunde, Economie, Geschiedenis en Maatschappijleer. Leerlingen werken er afwisselend zelfstandig en samen mee. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een eigen standpunt over maatschappelijke kwesties.

Nederlands

nederlands1De Stercollectie Nederlands is opgebouwd rond voor de leerlingen herkenbare thema’s. Samen dekken die thema’s de leerdoelen Nederlands van het SLO volledig af. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het zelfstandig en in groepen verwerken van de stof en aan taaluitingen die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen, zoals gebruik van Internet, rap- en songteksten en posters.

Wiskunde VMBO

wiskunde1De Stercollectie Wiskunde VMBO dekt de Wiskunde leerdoelen van het SLO volledig af. Leerlingen kunnen zich de stof op verschillende manieren eigen maken, bijvoorbeeld tekst, schema’s, video en er zijn ruime mogelijkheden tot oefenen en verdiepen. Ieder thema wordt afgesloten met een opdracht waarmee leerlingen de stof in hun eigen context kunnen toepassen.

Wiskunde Havo/VWO

wiskunde2De Stercollectie Wiskunde Havo/VWO is gebaseerd op de Wageningse Methode en dekt de Wiskunde leerdoelen van het SLO volledig af. De nadruk ligt op ontdekkend leren en het begrijpen van de relevantie van de aangeboden stof. Naast de standaard leerlijn zijn er verdiepende opdrachten die een groter beroep doen op het abstractievermogen van leerlingen.