Referenties

VHBO-college Maastricht

Individuele leerlijnen: Haal eruit wat er in zit!

Het VHBO-college in Maastricht is een middelbare school met als uitgangspunt optimale differentiatie gericht op een succesvolle doorstroom naar het hbo. Hierbij vindt de school het belangrijk om de ambities en mogelijkheden van elke leerling maximaal te benutten door het herkennen en erkennen van het individuele leerling profiel. Dit wordt mogelijk door Summar.io als leerplatform te gebruiken. De leerling wordt hiermee centraal gesteld en leerlingen kunnen zelf hun eigen programma volgen met gepersonaliseerde leerlijnen.

In totaal werken 11 docenten binnen VHBO Maastricht met Summar.io, voor vakken zoals Economie, Engels, Biologie, Scheikunde, Duits, Geschiedenis, Nederlands en Wiskunde. De basis van de leermaterialen van deze vakken bestaat voornamelijk uit Stercollecties van VO-content en daarnaast hebben docenten samen leermaterialen ontwikkeld en toegevoegd.

Daarnaast hebben docenten vakoverstijgende thema’s toegevoegd aan Summar.io. Uitgangspunt is daarbij steeds een uitdagend onderwerp, zoals “een enkeltje Mars” of “Formule 1” waarbij leerlingen in groepen gebruik maken van kennis uit verschillende vakgebieden, van binnen maar ook van buiten de school om uiteindelijk een eigen uniek eindproduct te maken.

Summar.io is makkelijk te implementeren en per vak worden de vooraf gestelde doelstellingen overgenomen in het leersysteem. De examenstof is opgenomen in het gepersonaliseerde leerplatform en elke module is gelabeld met de leerdoelen. Summar.io zorgt voor inzicht en overzicht. Zowel voor docenten als leerlingen.

VHBO Maastricht is erg enthousiast en ziet veel voordelen. Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met het leerplatform. Ze kunnen zelf plannen wanneer opdrachten gemaakt worden en krijgen daarna ook terugkoppeling over waar ze staan in het proces. Dit zorgt ervoor dat leerlingen zelf leren reflecteren. Leerlingen worden met Summar.io aangemoedigd om zelfsturend te leren.

Studenten leren werken met medische 3D-modellen

Dave (een pratende CT scan) is een toepassing van Summar.io die medische studenten en professionals helpt om de mogelijkheden van en het werken met 3D-modellen en afbeeldingen aan te leren. Het is ontworpen om gebruikt te worden door medische studenten en professionals van verschillende vakgebieden (waaronder neurologen, anesthesisten, chirurgen en verpleegkundigen). Dave is gebaseerd op de personalisatie-technologie van Summar.io om het lesprogramma en de lesstof aan te passen aan het niveau en de voorkeuren van studenten.

In 2014 is er een demoversie van het onderzoeksproject ‘Dave’ ontwikkeld voor Hogeschool Inholland in samenwerking met de VU (Vrije Universiteit Amsterdam: Selemca), IC3Dmedia, PS Medtech en Luminis. De toegepaste leertechnologie in de CT-scan “Dave” is ontwikkeld, verfijnd en geïntegreerd door Luminis.


Het Parool – Anatomische les van pratende scan 2014

 

Gepersonaliseerd onderwijs voor mobiele schoolkinderen

Edufax is een internationale onderwijs organisatie dat gespecialiseerd is in de onderwijskundige uitdagingen die internationale en ex-patriale families ervaren. Summar.io wordt gebruikt om een consistente, passende en gepersonaliseerde leerervaring te bieden die tegemoetkomt aan de specifieke behoeften van internationaal mobiele schoolkinderen.

Leeromgeving op maat voor sporttalenten

Stichting LOOT is de landelijke organisatie die de verbinding vormt van de Topsport Talentscholen in ons land. Een Topsport Talentschool is een school voor voortgezet onderwijs waar talentvolle sporters de gelegenheid krijgen om hun topsportontwikkeling te combineren met onderwijs.

Summar.io speelt in op de leerbehoeften, verlangens en voorkeuren van jonge sporttalenten. De leermaterialen en leeromgeving wordt volledig op maat aangeboden.

Topsport Talentschool OSG Sevenwolden over gepersonaliseerd onderwijs

Ervaar nu zelf Summar.io!
Request a demo