Waar het verhaal begint...

Het verhaal van Summar.io begint vandaag. Het tempo van verandering wordt alleen maar groter en vraagt steeds meer kennis en vaardigheden van iedereen. Hierdoor wordt ook de manier waarop leerlingen worden voorbereid anders. Het vermogen om te leren, opnieuw te leren en uiteindelijk zelfs afleren worden steeds belangrijker.

Inzicht in Gepersonaliseerd Leren

Continue verbetering is noodzakelijk om de uitdagingen van een onvoorspelbare toekomst aan te kunnen. Leerkrachten hebben daarbinnen een vertrouwensplicht: ze moeten het verschil tussen echte verbeteringen en simpelweg ‘iets anders doen’ kunnen zien. Wij doen geen aannames over de “beste” benadering van educatie. Wij streven ernaar om alle benaderingen te ondersteunen en stellen leerkrachten in staat om incrementele verbeteringen te implementeren, gebaseerd op juiste informatie en gezond verstand.

Lang leve een leven lang leren

Onderwijs begint thuis en op school, maar onze snel-veranderende wereld vraagt van iedereen dat het daar niet stopt. Door open standaarden te gebruiken en transparant te opereren willen we het mogelijk maken om informatie op een veilige en vertrouwde manier uit te wisselen. Of het nu gaat om uitwisseling tussen geautoriseerde onderwijs organisaties onderling of met personen of de markt, het ondersteunen van de ontwikkeling van het individu staat voor ons centraal.

Flexibiliteit en wendbaarheid

Omdat de wereld om ons heen steeds sneller verandert en de toekomst steeds onzekerder wordt, is wendbaarheid steeds belangrijker. Summar.io heeft als doel om het voor leerkrachten en leerlingen mogelijk te maken om behendig om te kunnen gaan met deze veranderende wereld. Door gebruikers inzicht en overzicht te bieden, is het voor hen mogelijk om hun werkwijze en organisatie mee te laten bewegen met alle veranderingen om ons heen.

Vertrouwen

Summar.io is geïnspireerd door het verlangen om bij te dragen aan een wereld waarin iedereen de beste kansen krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Wat ooit is begonnen als een gedeeld avontuur tussen een bekend Nederlands educatief bedrijf en een pionierend technologiebedrijf heeft geleid tot een volwassen digitaal platform voor gepersonaliseerd leren. Het is onze wens om verbeteringen in het onderwijs, die tegengehouden worden door ouderwetse en outdated systemen, te versnellen en te versterken.

Onze visie

Onze visie is dat educatie niet alleen een reflectie van de samenleving, maar ook een instituut binnen die samenleving. Het heeft dan ook het doel heeft om niet alleen de kennis en het leervermogen van iedere student te ontwikkelen, maar ook de ontwikkeling te stimuleren van hun persoonlijke vaardigheden en maatschappelijk bewustzijn. Onderwijzers en onderwijsinstellingen zouden in staat moeten worden gesteld om dat doel mogelijk te maken. De rol van technologie hierin is meer dan slechts ondersteunend, zij dient sterk bevorderend te zijn. De leerkrachten en leerlingen kunnen daardoor in staat worden gesteld om het onderwijs beter, uitdagender en eigenwijzer te maken.

Onze waarden

Of we het nu realiseren of niet, we hebben allemaal direct of indirect belang bij een levendig en effectief educatiesysteem. Summar.io is de voortzetting van het gedachtengoed en succes van zijn voorganger, PulseOn, op de Nederlandse markt. Ons doel is dat Summar.io een duurzame bijdrage levert aan de aanhoudende behoefte aan verbetering. We proberen ons doel te bereiken door nauw samen te werken met, en goed te luisteren naar leerlingen, leerkrachten en onderwijsorganisaties.

Summar.io streeft er naar om een consistent en makkelijk te gebruiken systeem te zijn. Het ondersteunt en ontzorgt leerkrachten en leerlingen en staat hen toe om zich te focussen op het lesgeven en leren. Summar.io is gebaseerd op open, internationale standaards en kent duidelijke integratie opties waar dit gewenst is. De enige ‘lock in’ die Summar.io nastreeft is simpelweg de tevredenheid van gebruikers die alleen maar het beste systeem willen gebruiken.

 


 

Privacy op school

Summar.io heeft het Privacy Convenant van het Onderwijs ondertekend om de privacy binnen het onderwijs mee te helpen vormgeven. In dit convenant staat beschreven dat scholen verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Summar.io draagt zorg voor een passende opslag en bewaking van persoonsgegevens, zodat scholen beter regie kunnen houden. Deze samenwerking draagt bij om privacy op scholen beter te regelen.

Partners