Waar het verhaal begint...

Het verhaal van Summar.io begint vandaag. Het tempo van verandering wordt alleen maar groter en vraagt steeds meer kennis en vaardigheden van iedereen. Hierdoor wordt ook de manier waarop mensen leren en daarop worden voorbereid anders. Het vermogen om te leren, opnieuw te leren en uiteindelijk zelfs afleren wordt alleen maar belangrijker.

Inzicht in Gepersonaliseerd Leren

Continue verbetering is noodzakelijk om de uitdagingen van een onvoorspelbare toekomst aan te kunnen. Mensen hebben daarbinnen een onderlinge vertrouwensplicht. Het is voor iedereen van belang om het verschil tussen echte verbeteringen en simpelweg ‘iets anders doen’ te kunnen zien. Wij doen geen aannames over de “beste” benadering van leren of onderwijs. Wij streven ernaar om alle benaderingen te ondersteunen en stellen het individu in staat om op basis van incrementele verbeteringen beter te Leren en onderwijzen. Hierbij baseren we ons op alle beschikbare informatie en data en gezond verstand.

Lang leve een leven lang leren

Leren begint thuis, gaat verder op school en wordt vervolgd in ons werk. Het betekent dan ook dat onze snel veranderende wereld van iedereen vraagt dat het constant doorgaat. Er is dan ook niet 1 systeem of oplossing die daarbij altijd beschikbaar is. Summar.io wil door open standaarden te gebruiken en transparant te opereren de juiste informatie op een veilige en vertrouwde manier beschikbaar maken voor de meest effectieve leerervaring.

Flexibiliteit en wendbaarheid

Omdat de wereld om ons heen steeds sneller verandert en de toekomst steeds onzekerder wordt, is wendbaarheid steeds belangrijker. Summar.io heeft als doel om het voor ieder individu mogelijk te maken om zich het beste voor te bereiden op deze veranderende wereld. Door het aanbieden van een open en gepersonaliseerde leeromgeving willen we gebruikers inzicht en overzicht te bieden in hun leerproces waardoor zij met een passende, optimale leerervaring zich het beste kunnen voorbereiden op alle veranderingen om ons heen.

Vertrouwen

Summar.io is geïnspireerd door het verlangen om bij te dragen aan een wereld waarin iedereen de beste kansen krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Wat ooit is begonnen als een gedeeld avontuur tussen een bekend Nederlands educatief bedrijf en een pionierend technologiebedrijf heeft geleid tot een volwassen Cloud gebaseerd platform voor gepersonaliseerd leren. Summar.io brengt maakt het daarmee mogelijk voor individuele personen en complete organisaties om hun leerprocessen te verbeteren door meer inzicht en overzicht te bieden aan alle betrokken personen.

Onze visie

Wij denken dat leren en educatie niet alleen een weergave van de samenleving is, maar ook een fundament van die samenleving. Het heeft dan ook niet alleen het doel om alleen de kennis en het leervermogen van ieder persoon te ontwikkelen, maar ook de ontwikkeling van hun persoonlijke vaardigheden en maatschappelijk bewustzijn te stimuleren. Onderwijzers en trainers zouden in staat moeten worden gesteld om dat doel mogelijk te maken. De rol van technologie hierin is meer dan slechts ondersteunend, zij kan andere vormen van leren en onderwijs bevorderen of mogelijk maken. Mensen kunnen daardoor in staat worden gesteld om het leren beter, uitdagender en eigenwijzer te maken.

Onze waarden

Of we het nu realiseren of niet, we hebben allemaal direct of indirect belang bij een levendig en effectief educatiesysteem. Summar.io is de voortzetting van het gedachtengoed en succes van zijn voorganger, PulseOn, op de Nederlandse markt. Ons doel is dat Summar.io een duurzame bijdrage levert aan de aanhoudende behoefte aan verbetering. We proberen ons doel te bereiken door nauw samen te werken met, en goed te luisteren naar leerlingen, leerkrachten en onderwijsorganisaties.

Summar.io streeft er naar om een consistent en makkelijk te gebruiken systeem te zijn. Het ondersteunt en ontzorgt leerkrachten en leerlingen en staat hen toe om zich te focussen op het lesgeven en leren. Summar.io is gebaseerd op open, internationale standaards en kent duidelijke integratie opties waar dit gewenst is. De enige ‘lock in’ die Summar.io nastreeft is simpelweg de tevredenheid van gebruikers die alleen maar het beste systeem willen gebruiken.

 


 

Privacy op school

Summar.io heeft het Privacy Convenant van het Onderwijs ondertekend om de privacy binnen het onderwijs mee te helpen vormgeven. In dit convenant staat beschreven dat scholen verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Summar.io draagt zorg voor een passende opslag en bewaking van persoonsgegevens, zodat scholen beter regie kunnen houden. Deze samenwerking draagt bij om privacy op scholen beter te regelen.

Partners