In de vorige blogs heb ik laten zien waarom vakoverstijgend werken in het onderwijs belangrijk is en welke stappen je kunt zetten om een vakoverstijgend thema of project in te richten.

In deze blog geef ik een voorbeeld van een vakoverstijgend thema en laat ik zien hoe dat is ontstaan.

Het gaat hierbij om het thema formule 1.

2006 French Formula 1 Grand Prix, Magny-Cours

Het thema is bedacht door een groep docenten in Maastricht van de vakken: Aardrijkskunde, Economie, Geschiedenis, Mens en maatschappij, Natuur- en scheikunde, Engels, Nederlands en Wiskunde. 

Vervolgens zijn er een aantal persona’s bedacht waarvan er na een discussie drie zijn overgebleven.

Hierna is gebrainstormd over de inhoud. Dit heeft geleid tot de volgende mindmap:


Vervolgens hebben we een eerste scenario geschreven met daarin de volgende leereenheden:

IntroductieWat is formule 1 en planning van
het thema door leerlingen
Van Ben Hur tot nuOver helden
Ronde na rondeOver circuits, eigenschappen en omstandigheden, zoals klimaat 
De nieuwe Ayrton Senna?Over coureurs
ToptechniekOver de techniek van de auto en de brandstof 
Uit de bochtOver veiligheid 
PitstopOver samenwerken 
Het grote geldOver marketing en imago
EindopdrachtKeuzeopdracht
EvaluatieEvaluatie en reflectie

In het scenario zijn per leereenheid de volgende eindopdrachten opgenomen. Hierbij is bewust rekening gehouden met verschillende leervoorkeuren van de leerlingen en zijn tegelijkertijd opdrachten gekozen die de leerlingen – op basis van de persona’s – aanspreken. 

Van Ben Hur tot nuIndividueel: poster met timeline
met helden uit de 10 tijdvakken
met illustraties, uitleg en
bronvermelding.
Ronde na rondeTweetallen: voor- en nadelen van
een te kiezen historisch circuit voor verschillende coureurs/teams. 
De nieuwe Ayrton Senna?Drietallen: Interview (live of Skype)met coureur en verslag.
ToptechniekDrietallen: racen met ballonauto, inclusief vrije training en tussentijds verbeteren. Analyse van wat wel
en niet goed werkt. 
Uit de bochtIndividueel: infographic met veiligheidsvoorzieningen in normale (bijvoorbeeld eigen) auto, actief en
passief.
PitstopTweetallen: Maak een optimaal
plan van activiteiten in een pitstop,gebruik netwerkdiagram en Gantt
chart. 
Het grote geldTweetallen: PowerPoint met
voorstel voor bedrijf om formule 1 reclame te maken (geen auto’s of
energiedrankjes).
EindopdrachtKeuzeopdracht in groepen:
Ontwerp chassis voor formule 1
auto als geld geen rol speelt: stijf,
sterk en licht.
Ontwerp crowdfunding
campagne voor nieuw formule
team; met video
Schrijf rapport over keuze tussen
Zandvoort en Assen
Verzin een passende eigen
opdracht. 

Vervolgens hebben we de leereenheden gekoppeld aan globale leerdoelen.

rFactor 2 logo

In de komende periode wordt het thema formule 1 verder afgemaakt zodat het kan worden gebruikt in de klas.

Als je wilt kun je het – voor zover het nu af is – bij ons op de NOT bekijken op stand A143 in Hal 1. 

En als je durft kun je daar ook plaatsnemen achter één van de beste racesimulatoren: rFactor2

Zo wordt de NOT ook voor jou uitdagend en avontuurlijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>