De Education Week van deze week (Vol. 38, issue 17) heeft als hoofdthema “10 Big Ideas in Education“. En het eerste idea is: “The Kids Are Right: School Is Boring“. In het betreffende artikel geeft Kevin Bushweller het advies “nurturing, rather than stifling students’ natural curiosity” en benadrukt hij het belang voor de school om zinvol leren buiten de school een onderdeel te laten zijn van het curriculum binnen de school.

Dit is dan ook precies de reden waarom wij ons richten op vakoverstijgend werken. Niet zozeer om alleen maar meer vakken aan elkaar te koppelen, maar vooral om de nieuwsgierigheid van leerlingen te kunnen prikkelen.

Om dit goed te kunnen plaatsen binnen een school, zijn niet alleen de gewone leerdoelen van de schoolvakken van belang, maar willen we ons ook richten op de vaardigheden die leerlingen nu en in de toekomst nodig hebben om zelfstandig verder te kunnen leren. We weten namelijk nooit vooraf wat leerlingen echt aan kennis nodig hebben na hun schoolperiode.Of zoals Alvin Toffler het zegt: “The illiterate of the 21stcentury will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn.”

21e-eeuwse vaardigheden

Daarom willen we ook de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden een rol laten spelen. En ja, ook ik frons bij het woord “21e-eeuwse“, want volgens mij zijn deze vaardigheden niet aan een eeuw gebonden. 

Nu zijn er in de literatuur tientallen modellen voor 21e-eeuwse vaardigheden, maar als je ze goed bestudeert, verschillen ze alleen maar in de accenten. Daarom beperk ik me tot het model van SLO en Kennisnet (http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden).

Het voordeel van dit model is dat op de site van curriculum van de toekomst zowel toelichting, voorbeeldmaterialen als een verwijzing naar verdiepende literatuur te vinden is.

Een deel van het beschikbare voorbeeldmateriaal is vakgebonden, maar veel materiaal kan ook goed gebruikt worden in en soms zelfs de basis vormen voor een hele vakoverstijgende module.

Leerstrategieën

Om effectief te kunnen leren, moet je ook leren leren. En daarvoor is een uurtje studieles meestal onvoldoende. Om zelfstandig en zelfsturend te worden, moeten leerlingen leren om de belangrijkste leerstrategieën daadwerkelijk te gebruiken. Want leerlingen met goede leerstrategieën leren beter en met minder moeite.In haar boek “Effectiever leren met leerstrategieën” presenteert Pieternel Dijkstra een model van leerstrategieën. Dit model bevat de volgende leerstrategieën, aangevuld met tips over hoe je deze in de lespraktijk kunt gebruiken.

 • Metacognitieve kennis
  • Overzien
  • Jezelf kennen
 • Metacognitieve vaardigheden
  • Vooruitkijken
  • Bijhouden
  • Terugkijken
 • Cognitieve vaardigheden
  • Herhalen
  • Verdiepen
  • Structureren
 • Organisatievaardigheden
  • Jezelf organiseren
  • Omgeving organiseren
  • Anderen organiseren
 • Motivatie
  • Jezelf vertrouwen
  • Het nut zien
  • Jezelf motiveren

Binnen deze groepen zijn de vetgedrukte leerstrategieën het belangrijkste. We moeten er dus voor zorgen dat deze zoveel mogelijk worden ingebed in onze vakoverstijgende module.

Bij Summario hebben we ons daarom voorgenomen om de belangrijkste leerstrategieën expliciet te integreren in het platform.

In de komende weken verschijnen hier meer artikelen over vakoverstijgend werken. En eind januari op de NOT, zullen we voorbeelden laten zien van hoe we dit met Summar.io aanpakken.

Deel 1 – Kinderen denken niet in vakken
Deel 2 – De gemiddelde leerling bestaat niet
Deel 3 – Voor wie doen we het eigenlijk?
Deel 4 – Uitdagend en avontuurlijk onderwijs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>