AVG en privacy

Summar.io voldoet aan alle eisen en uitdagingen die gesteld worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De waarborging van privacygevoelige informatie staat bij Summar.io hoog in het vaandel. Summar.io is gebaseerd op de security en privacy mechanismes van het Luminis InformationGrid, een secure Cloud platform voor data-intensieve applicaties.

De AVG beschrijft een aantal verplichtingen en verantwoordelijkheden voor personen en organisaties die werken  met privacy-gevoelige informatie. Daarmee is zij van belang voor iedereen die (op welke wijze dan ook) persoonsgegevens verwerkt of distribueert. Niet alleen persoonsgegevens van leerlingen, maar ook die van ouders, collega’s en mogelijk zelfs debiteuren.

Om een datalek te melden kunt u een e-mail sturen naar:  datalek@summario.com