Privacy in het onderwijs

Om het beste uit iedere leerling te halen, heeft een docent inzicht nodig in zowel het leerproces als de prestaties en kenmerken van leerlingen. Summar.io zorgt voor een schat aan leeranalyses waarmee diepere inzichten in de ontwikkeling van groepen of individuele leerlingen mogelijk worden gemaakt. Omdat gegevens van personen zelf en over hun prestaties een belangrijke bron van informatie zijn voor de analyses, zijn binnen Summar.io vanaf het eerste moment security en privacy als aandachtsgebieden onderkend. In dat kader wil Summar.io zich dan ook graag aansluiten bij de behoeftes en laatste inzichten van het onderwijsveld. Het Privacy Convenant van het Onderwijs is daar een goed voorbeeld van.

De betrouwbaarheid en veiligheid van gegevens over leerlingen en hun prestaties zijn de basis voor de digitale leeromgeving van Summar.io. Summar.io is gebaseerd op de privacy en security mechanismes van het Luminis InformationGrid. Op deze manier kunnen zowel de toegang van de leeromgeving als wel de privacy van alle informatie die in Summar.io is opgeslagen worden gewaarborgd.

In het Privacy Convenant van het Onderwijs staat beschreven dat scholen verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Summar.io heeft dit convenant ondertekend om de privacy binnen het onderwijs mee te helpen vormgeven. Summar.io draagt zorg voor een passende opslag en bewaking van persoonsgegevens, zodat scholen beter regie kunnen houden.