Op 15 november ’16 organiseerde VO-content het Jubileumevent ‘Samenwerken aan maatwerk: onderwijsinnovatie met open leermateriaal’. Stichting VO-content werkt samen met scholen in het voortgezet onderwijs aan de geleidelijke overgang naar leren op maat. De basis hiervoor wordt gevormd door open en online leermateriaal dat maatwerk mogelijk maakt: de Stercollecties. Summar.io maakt onder andere gebruik van deze stercollecties en stond daarom als partner van VO-content op het partnerplein tijdens het lustrum.

Onderwijsinnovatie

Het jubileumevent stond in het teken van kennisdeling op het gebied van onderwijsinnovatie door middel van open en online leermaterialen. Tijdens het 5-jarig bestaan van VO-content waren docenten, beleidsmedewerkers, teamleiders, schoolleiders en bestuurders uit het voortgezet onderwijs aanwezig die geïnteresseerd zijn in maatwerk en gepersonaliseerd leren. De deelnemers konden een interessant programma volgen met onder andere Paul Rosenmöller (VO-raad), Jasmijn Kester (Vathorst College), ION DeBattle en Ruud Veltenaar (trendwatcher).

Tijdens het 5-jarig lustrum van VO-content zijn er interessante gesprekken gevoerd met docenten en schoolleiders. Uit deze conversaties kwam naar voren dat zij zeer geïnteresseerd zijn naar een middel om zelfsturend leren te stimuleren en talenten te ontwikkelen en diepere inzichten te krijgen in leerprestaties van hun leerlingen. Onze collega’s van PulseAction waren aanwezig als implementatiepartner van Summar.io. PulseAction begeleidt onder andere scholen bij de introductie van gepersonaliseerd leren.

Open Leermateriaal in Summar.io

Het open leerplatform Summar.io ondersteunt het gebruik van de Stercollecties van VO-content. Stichting VO-content laat deze Stercollecties namens de scholen door uitgevers ontwikkelen, onderhouden en actualiseren. Docenten kunnen dit digitale lesmateriaal naar wens arrangeren en inzetten. VO-content verrijkt en verbetert deze leermaterialen in de vorm van Stercollecties. Hierbij geldt dat verbeteringen die door een deelnemer worden toegevoegd ook beschikbaar worden voor alle andere deelnemers aan VO-content. Summar.io biedt Stercollecties op een gepersonaliseerde wijze aan, maakt het mogelijk om niet lineaire leerlijnen te gebruiken en op basis van leerdoelen effectief Stercollecties uit te breiden. Al deze mogelijkheden leiden ertoe dat de Stercollecties verrijkt worden met informatie die het leermateriaal zelf verbetert, maar ook de informatie over het leermateriaal (zogenaamde metadata).

afbeelding1

Delen om onderwijs beter te maken

Summar.io draagt actief bij aan het verbeteren van open leermaterialen en de kwaliteit van het onderwijs door op een volledig geautomatiseerde manier Stercollecties te importeren en exporteren. Het verzamelt informatie over hoe leerlingen deze leermaterialen gebruiken en toepassen. Op basis hiervan kan de informatie over leermateriaal (de metadata) worden verbeterd en gebruikt worden om classificaties en structuren te ontwikkelen die gepersonaliseerd en niet methode-gebonden zijn. Dit zorgt ervoor dat het leerproces en het getoonde materiaal beter kan worden aangepast aan de leerling.

Comments are closed.