De steeds verdergaande digitalisatie van het onderwijs brengt een aantal diepe veranderingen met zich mee. Voorbeelden daarvan zijn de opkomst van personalisatie, betere analyses van leerprestaties en andere didactiek. Ook het leermateriaal zelf ondergaat een ingrijpende verandering. Door de digitalisatie van leermateriaal en het grootschalige gebruik van het Internet wordt het delen van inzichten en kennis zo makkelijk dat daarmee andere vormen van ontwikkeling van leermaterialen mogelijk wordt. Het toenemende gebruik van Open Leermateriaal, of Open Educational Resources, is een voorbeeld van zo’n andere manier van ontwikkeling van leermaterialen. Dit zorgt echter niet alleen voor nieuwe mogelijkheden, maar stelt ook nieuwe eisen aan leerplatforms.

Naast het importeren, verrijken en leren op basis van open leermaterialen, draagt Summar.io ook bij aan het verbeteren ervan door ook het exporteren van verbeterde leermaterialen mogelijk te maken. Voor Summar.io is het gebruik van deze open leermaterialen een bevestiging van haar open strategie.

Betere leermaterialen door te delen

Wikiwijs is een belangrijke bron waar scholen in Nederland leermaterialen kunnen maken en delen met elkaar. De Stercollecties van VO-content nemen hier een bijzondere plaats in omdat zij complete leerlijnen bevatten. Stichting VO-content laat deze Stercollecties namens de scholen door uitgevers ontwikkelen, onderhouden en actualiseren. Docenten kunnen dit digitale lesmateriaal naar wens arrangeren en inzetten. Stercollecties zijn door scholen tegen een geringe vergoeding te gebruiken. VO-content verrijkt en verbetert deze leermaterialen in de vorm van Stercollecties. Hierbij geldt dat verbeteringen die door een deelnemer worden toegevoegd ook beschikbaar worden voor alle andere deelnemers aan VO-content.

Leermateriaal beter maken door gebruik

Alhoewel Wikiwijs ook de mogelijkheid ondersteunt om de Stercollecties door leerlingen te laten gebruiken, is Wikiwijs met name gericht op het ontwikkelen en arrangeren van leermiddelen. Voor het gebruik van de leermiddelen in de onderwijspraktijk biedt een separaat leerplatform voordelen voor scholen die de Stercollecties willen ontsluiten. Deze leerplatforms bieden  extra functies aan die in Wikiwijs niet aanwezig zijn. Ook Summar.io ondersteunt het gebruik van de Stercollecties van VO-content. Het gebruik van Stercollecties via Summar.io biedt een aantal bijzondere voordelen:

– Summar.io biedt Stercollecties op een gepersonaliseerde wijze aan.
– Summar.io maakt het mogelijk om niet lineaire leerlijnen te gebruiken.
– Summar.io maakt het mogelijk om op basis van leerdoelen effectief Stercollecties uit te breiden.

Hierdoor wordt het leermateriaal van de Stercollecties voortdurend verbeterd en verrijkt. Waardoor meer aanbod ontstaat om te voorzien in de leerbehoefte van elke leerling. Summar.io bouwt voort op de Open Source filosofie van Luminis, haar technologiepartner en deelt daarom proactief de verbeteringen aan de Stercollecties van VO-Content.

leermaterialen delen

Werken met Stercollecties in Summar.io

Summar.io draagt actief bij aan het verbeteren van open leermaterialen en de kwaliteit van het onderwijs door op een volledig geautomatiseerde manier Stercollecties te importeren en exporteren. Het verzamelt informatie over hoe leerlingen deze leermaterialen gebruiken en toepassen. Op basis hiervan kan de informatie over leermateriaal (de metadata) worden verbeterd en gebruikt worden om classificaties en structuren te ontwikkelen die gepersonaliseerd en niet methode-gebonden zijn. Dit zorgt ervoor dat het leerproces en het getoonde materiaal beter kan worden aangepast aan de leerling.

Wikiwijs: samen ontwikkelen

Wikiwijs bevat meer dan alleen het leermateriaal van VO-Content. Het is ook mogelijk om leermateriaal voor eigen gebruik te ontwikkelen met maken.wikiwijs. Deze leermaterialen kunnen ook in Summar.io gebruikt worden. Door deze leermaterialen te downloaden en importeren in Summar.io kunnen ook hier alle mogelijkheden van Summar.io worden ontsloten. Wikiwijs is ontwikkeld door Kennisnet en Open Universiteit van Nederland in opdracht van Ministerie van OCW. Door de opkomst van open leermaterialen is het mogelijk om up-to-date lesmateriaal aan te bieden.

 

Comments are closed.