De kracht is de combinatie: Summar.io & PowerBI

Sinds 2017 heeft PowerBI een strategische plek in de architectuur van Summar.io. Dat roept natuurlijk de nodige vragen op. Zoals: Waarom is PowerBI van strategisch belang voor Summar.io en wat betekent dit voor Gepersonaliseerd Onderwijs en voor de docenten en … Read More

Alles bij elkaar: formule 1

In de vorige blogs heb ik laten zien waarom vakoverstijgend werken in het onderwijs belangrijk is en welke stappen je kunt zetten om een vakoverstijgend thema of project in te richten. In deze blog geef ik een voorbeeld van een … Read More

Doe het lekker zelf!

Eén van de belangrijkste taken die we als school hebben, is om onze leerlingen te leren om zelf de regie te nemen over hun eigen leerproces: zelfsturend leren. Dit betekent niet dat we leerlingen zonder drijfmiddelen in het diepe gooien, … Read More

Buiten het boekje: 21e -eeuwse vaardigheden en leerstrategieën

De Education Week van deze week (Vol. 38, issue 17) heeft als hoofdthema “10 Big Ideas in Education“. En het eerste idea is: “The Kids Are Right: School Is Boring“. In het betreffende artikel geeft Kevin Bushweller het advies “nurturing, … Read More

Uitdagend en avontuurlijk onderwijs

In onderstaande afbeelding laat Michael Fullan zien dat de motivatie van leerlingen dramatisch daalt tussen het begin van de basisschool (K) en het einde van de middelbare school. Verder zegt Marc Prensky hierover: “with consistency I can say they’re bored … Read More

Voor wie doen we het eigenlijk?

In mijn vorige blog “De gemiddelde leerling bestaat niet” gaf ik aan dat we al bij het ontwerp van onze lessen rekening moeten houden met verschillen tussen leerlingen.“Maar”, zul je dan misschien zeggen: “personaliseren in de klas is toch al moeilijk … Read More

De gemiddelde leerling bestaat niet

Dat is één van de conclusies die je trekt na het lezen van “De mythe van het gemiddelde” van Katie Novak, terwijl je je gelijk realiseert in hoeveel situaties we dat gemiddelde op school en in de maatschappij onterecht een … Read More

Kinderen denken niet in vakken

Op de meeste middelbare scholen werken docenten en leerlingen volgens een nauwkeurig ingericht lesrooster. Welk vak krijg ik op welk lesuur van welke docent? Wanneer heb ik precies pauze en wanneer mag of moet ik naar huis? En misschien heeft … Read More

Verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in de nieuwste versie 1.5.0

Op 9 februari 2017 is de versie 1.5.0 van Summar.io gereleased. Met het uitkomen van deze release van Summar.io is er een grote update gekomen met zowel nieuwe functionaliteit als wel belangrijke technische updates in de user interface technologie. Daarnaast is een … Read More

Leerplatform Summar.io te zien op de NOT

Tijdens de NOT, van 24 tot en met 28 januari 2017, kunnen onderwijsprofessionals kennis maken met Summar.io. Deze vijfdaagse vakbeurs voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs staat in het teken van de nieuwste trends en ontwikkelen, diverse leuke activiteiten en … Read More